Mindelegat

Hedvig og Johannes Sørensens Mindelegat

Da Hedvig og Johannes Sørensen ikke havde nogle arvinger, besluttede Johannes Sørensen at oprette et mindelegat til danske landmænd m/k i alderen 18-30 år til uddannelsesformål.

Mindelegatet trådte i kraft efter proprietær Johannes Sørensens død i 1987.

Bestyrelsen bag legatet

Den første formand for mindelegatets bestyrelse var forhenværende godsinspektør Jakob Steenberg Jeppesen, og i dag er formanden Gårdejer Lars-Ejnar Jeppesen. Bestyrelsen består af i alt tre personer; to landmænd og en advokat. I dag består bestyrelsen af Gårdejer Lars-Ejnar Jeppesen, Gårdejer Jens Winther og Jurist Camilla Tankmar fra AGROVI..

Der uddeles legater hvert år i oktober måned. (Danske Forvaltning bliver anvendt som administratorer). Ansøgningsfristen er fra 1. april til 15. juli.

Legatportionerne kan alene anvendes til uddannelsesformål inden for landbruget, herunder Studierejser i ind-og udland inden for landbruget , samt skoleophold på landbrugsskoler.

Persondataloven

Når du har indsendt din ansøgning, giver du samtidig dit samtykke til, at Mindelegatet efter Hedvig og Johannes Sørensen Fond behandler og opbevarer dine data i overensstemmelse med persondataloven.
 
Nødvendige oplysninger i forbindelse med modtagelse af legat gives til Bank, Skat og Revision.
Legatmodtagerens personoplysninger opbevares i overensstemmelse med persondataloven.
Herefter bliver de slettet.
For ansøgninger der ikke modtager legat vil ansøgningerne straks blive slettet og makuleret.