LERGAARD I DAG

Ud over at være hjemsted for Hedvig og Johannes Sørensens Mindelegat, så er Lergaard i dag en moderne planteavlsgård, hvor der bl.a. dyrkes frø og korn. Gården er i dag ejet af Helle og Lars-Ejnar Jeppesen. Lars-Ejnar Jeppesen er samtidig formand for fonden bag Mindelegatet.

Planteavlen på Lergaard

Målsætningen med planteavlen på Lergaard er et alsidigt sædskifte, samt at følge aktivt med i den løbende udvikling på området.
Fra 2005 til 2007 blev de gamle avlsbygninger revet ned og erstattet med to nye haller. Der dyrkes hybrid-spinat til frø samt græsfrø og byg til fremavl samt hvede.

Naturen på Lergaard

Naturen er i højsædet på Lergaard, og der lægges vægt på en alsidig natur og på at bibeholde biodiversiteten på et højt niveau. Lergaardens marker er stadig omkranset af de gamle stengærder fra landbrugsreformerne sidst i 1700-tallet.

I 1968 blev halvdelen af jorden fredet under Vestfredningen i Hornsherred. Der for kan man stadig opleve de gamle istidshuller ude på markerne.

Skov

Fra 1986 til 1990 tilplantede den daværende ejer Jakob Jeppesen et område på 2 ha. med træer – eg og bøg.
Det gjorde han ud fra det gamle mundheld: ’Hvor en plov ej kan gå, kan et træ stå’. Det betyder, at Lergaard også råder over en skov, som en del af sine jorde.