historie

Lergaard kan føres mange hundrede år tilbage i tiden.

Læs her om Lergaards historie.

 

Mange hundrede års historie

Lergaard kan føres mange hundrede år tilbage i tiden og hørte i perioden 1573 til slutningen af 1800-tallet under Københavns Universitet. Før den periode var gården blevet skænket som en såkaldt sjælegave til Antvorskov kloster af enken på Egeholm.

Efter Reformationen i Danmark blev klostergodser og gårde på Sjælland ved Kgl. gave skænket til universitetet.

Formålet var at være økonomisk fundament under universitetet.

Lergaards historie

I 1821 overtager Niels Jensen Lergaard efter sin far, der købte den til arvefæste under Kbh. universitet.

I 1834 gifter Anders Andersen sig til gården med enken efter Niels Jensen.

I 1873 bliver Christian Jacobsen ansat som bestyrer. I 1870 gifter han sig med plejedatteren på Lergaard og overtager gården i 1873. Samme år flytter han Lergaard ud fra Vejleby. Christian Jacobsen havde mange tillidsposter og var bl.a. den første bonde, der blev valgt som formand for Hornsherreds landbrugsforening. Han var også medlem af amtsrådet og blev hædret med Ridder af Dannebrog.

I 1917 overtager søskendeparret A.P. Jacobsen og Hedvig Jacobsen Lergaard efter faderens død.

Statskonsulent A.P. Jacobsen var uddannet kandidat 1902 på KVL. Fra 1903 til 1909 var han lærer på Dalum landbrugsskole. Fra 1909 ti 1919 ansat som planteavlskonsulent i Frederiksborg Amts plantavlsforening. Og senere i de samvirkende landboforeninger på Sjælland. Fra 1920 til 1945 var han dansk landbrugsattache i Berlin. Efter anden verdenskrig var han Danmarks repræsentant i FAO Marshallandenes landbrugskomite i Paris, og blev senere slået til Ridder af Dannebrog. Samt komandørkorset af første grad

I 1921 Bliver Johannes Sørensen ansat som bestyrer på Lergaard. Han blev headhuntet af AP Jacobsen. Johannes Sørensen var elev på Dalum landbrugsskole og var på Island som praktikant. Han var sognefoged i 25 år, og formand for planteavlsudvalget i Frederiksborg Amts Planteavlsforening. Han gifter sig med Hedvig Jacobsen i 1942.

I 1976 modtager Johannes Sørnsen Magretebægeret en (hædersgaven for fortjenstfuld indsats for Dansk landbrug)

I 1946 køber Johannes Sørensen A.P. Jacobsens andel af Lergaard.

I 1985 køber Godsinspektør på Selsø-Lindholm godser Jakob Stenbeerg Jeppesen Lergaard af Johannes Sørensen.

I 1987 dør Proprietær Johannes Sørensen, og hans og hustruens mindelegat træder i kraft. Johannes Sørensen blev også Ridder af Dannebrog.

I 1997 overtager Lars-Ejnar og Helle Jeppesen den sidste andel af Lergaard, som de stadig ejer i dag.