HVEM KAN SØGE?

Hedvig og Johannes Sørensens Mindelegat

Kom i betragtning til et legat fra Hedvig og Johannes Sørensens Mindelegat.

Læs kravene her for hvem der kan søge legat.

Hvem kan søge?

For at komme i betragtning til et legat fra Hedvig og Johannes Sørensens Mindelegat skal du være dansk statsborger og bosat i Danmark.

Du skal være mellem 18-30 år. Du skal desuden være i gang med en landbrugsuddannelse. Det er en af følgende:

 • Landmand
 • Produktionsleder
 • Virksomhedsleder
 • Agrarøkonom
 • Jordbrugsteknolog
 • Professionsbachelor i jordbrugsvirksomhed
 • Kandidatuddannelsen
 • Agronom

Hvornår skal du søge?

Du har mulighed for at sende en ansøgning hvert år i perioden 1. april til og med den 15. juli.

En ansøgning til Hedvig og Johannes Sørensens Mindelegat sendes enten med brev eller via mail.

Efter ansøgningsfristen vil bestyrelsen for Mindelegatet gennemgå de relevante ansøgninger og vurdere, hvem der er kvalificeret til at modtage et legat.

Legatuddelingen sker hvert år i oktober måned.

Der uddeles legater i størrelsesordenen fra kr. 5.000 op til kr. 50.000 alt efter formål og kvalifikationer.

Hvordan søger man?

Når du søger et legat skal din ansøgning indeholde en række bestemte oplysninger for at komme i betragtning. Det drejer som om følgende:

 • Fødselsdato
 • Navn & adresse
 • Fortæl lidt om dig selv
 • Nuværende og evt. tidligere uddannelse
 • Legatets anvendelse
 • Anbefalinger
 • Dokumentation fra uddannelsesstedet
 • Dokumentation for planlagte udenlandsrejser
 • Frankeret svarkuvert skal vedlægges, eller e-mail skal oplyses

Bemærk: Ansøgningen skal være udfyldt med alle relevante oplysninger, ellers vil den ikke komme i betragtning. Ansøgninger, der modtages uden for ansøgningstiden, besvares ikke. Kun modtagere af legat vil modtage svar.

Ansøgninger skal sendes til:

Hedvig og Johannes Sørensens Mindelegat v/formand Lars-Ejnar Steenberg Jeppesen
Lergaard
Lergårdsvej 5 – Vejleby
4050 Skibby

Mail: info@lergaard.dk

Alle vedhæftede filer bedes sendt som PDF.

Evt. spørgsmål stiles til sekretær Birgitte Theil Jeppesen på info@lergaard.dk

Bemærk: Ansøgning kan ske via mail!